My Photo

Contactgegevens

  • Contactgegevens
    Het Greenleaf Centrum voor Dienend Leiderschap in Nederland Postbus 16313 2500 BH Den Haag t 070- 3011319 f 070-3011314 [email protected]

Biography

Greenleaf Centrum van Dienend Leiderschap

Het Greenleaf Centrum van Dienend Leiderschap in Nederland (ook wel handelend onder de naam Stichting Servant Leadership) werd in 1998 opgericht en is gelieerd aan het Amerikaanse Robert K. Greenleaf Center (link www.greenleaf.org). Onze missie is om de zorgvuldigheid en de kwaliteit van alle instituten fundamenteel te verbeteren door een nieuwe aanpak van leiderschap, structuur en besluitvorming. In dit nieuwe concept (aangeduid als Servant Leadership) wordt de nadruk gelegd op meer dienstverlening aan anderen, op een holistische aanpak van werk, op het bevorderen van gemeenschapszin en op het delen van macht bij het nemen van beslissingen.

Taak
Het Greenleaf Centrum van Dienend Leiderschap heeft als taak:
· Bij te dragen aan een dieper inzicht in de oorspronkelijke ideeën van Robert K. Greenleaf en de beginselen van Servant Leadership door zijn geschriften onder de aandacht te brengen;
· Te voorzien in een ontmoetingspunt en mogelijkheden om gedachten en ideeën uit te wisselen over Servant Leadership;
· Nieuw materiaal van anderen over Servant Leadership samen te stellen en te publiceren;
· De leden bijeen te brengen in een netwerk zodat ze van elkaar kunnen leren.

Programma
Tot het programma van het Greenleaf Centrum van Dienend Leiderschap behoren:
· De verkoop van brochures, boeken en videobanden over Servant Leadership;
· Het periodiek sponsoren van lezingen, workshops, conferenties en symposia over Servant Leadership;
· De uitgave van een nieuwsbrief waarmee ons netwerk op de hoogte gehouden wordt van ons werk en de ontwikkelingen op het gebied van Servant Leadership in het algemeen.

Bestuur
Het bestuur van het Greenleaf Centrum van Dienend Leiderschap in Nederland bestaat momenteel uit acht leden.
· Ed Voerman
· Ineke Giezeman
· Imke Heeren
· Gerard van Haarlem Hans Kes
· Gretha in ’t Veld
· Alex de Vries
· Henk den Boer